Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Phòng GD&DT Giao Thủy 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 9 phòng GD&DT huyện Giao Thủy, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định chi tiết dưới đây.

 Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Phòng GD&DT Giao Thủy 2023

1. My mother (knit)this scarf for me two years ago.

2. I'm looking forward to (meet) you soon.

3. He said that he (take) an exam the following month.

4. Mi burned her hand while she (cook)

5. They (live) have vedere for ten years.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 mon Anh lop 9 - Phong GD&DT Giao Thuy 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 9 - Phong GD&DT Giao Thuy 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 9 - Phong GD&DT Giao Thuy 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Phòng GD&DT Giao Thủy 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247