Đề thi giữa kì 1 môn KHTN lớp 6 - THCS Nam Tiến 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn KHTN lớp 6 trường THCS Nam Tiến năm học 2021 - 2022 có đáp án chi tiết bên dưới đề.

Đề thi giữa kì 1 môn KHTN lớp 6 - THCS Nam Tiến 2021

Câu 23:Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước của tế bào?

A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước

B. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau

C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau

D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng

De thi giua ki 1 mon KHTN lop 6 - THCS Nam Tien 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn KHTN lớp 6 - THCS Nam Tiến 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!