Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Các em tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn vật lý năm học 2022 - 2023 của phòng giáo dục Bắc Ninh được cập nhật phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 3: Khi sử dụng biến trở trong mạch điện, nếu dịch chuyển con chạy (hoặc tay quay) của biến trở thì đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo?

     A. Khối lượng của toàn bộ dây dẫn của biến trở.

     B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn biến trở.

     C. Tiết diện dây dẫn của biến trở.

     D. Chiều dài dây dẫn của biến trở tham gia vào mạch điện.

Câu 4: Công suất điện cho biết:

De thi giua ki 1 mon Ly lop 9 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247