Đề thi giữa kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 THCS Sơn Tây năm 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Ngữ Văn trường THCS Sơn Tây năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS -Tây Sơn năm 2022

I. Phần I (6,0 điểm) Cho câu thơ sau :

                                         Kiều càng sắc sảo mặn mà

Câu 1 (1,0 điểm). Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo? Đoạn thơ trên được trích từ văn

bản nào đã học ở lớp 9? Cho biết tên tác phẩm chứa đoạn trích trên?

Câu 2 (1,0 điểm). Chi ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Hoa ghen thua thẳm

liễu hờn kém xanh" và nêu tác dụng của phép tu từ đó.

Câu 3 (0,5 điểm). Tìm một thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên và giải thích

nghĩa của thành ngữ đó.

Câu 4 (3,5 điểm). Viết một đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu theo phép lập luận diễn dịch

nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật được giới thiệu trong đoạn thơ trên. Trong

đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán ( gạch chân chỉ rõ ).

De thi giua ki 1 mon Ngu Van lop 9 THCS Son Tay nam 2022

THEO TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 THCS Sơn Tây năm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247