Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 - TH Phước Lý 2019

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Việt trường tiểu học Phước Lý năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 - TH Phước Lý 2019

7.Tiếng ‘ước’ gồm có những bộ phận nào tạo thành ?(0,5 điểm)

a.bộ phận vần

b. bộ phận vần và thanh

c. bộ phận âm đầu, vần và thanh

 

8. Trong câu Vua ngắt quả táo từ nào không phải là danh từ ? (0,5điểm)

       a. vua

       b. ngắt

       c. quả táo

De thi giua ki 1 mon Tieng Viet lop 4 - TH Phuoc Ly 2019

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 - TH Phước Lý 2019

De thi giua ki 1 mon Tieng Viet lop 4 - TH Phuoc Ly 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 - TH Phước Lý 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!