Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 - Phòng GD Tân Yên năm 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Toán của phòng GD huyện Tân Yên năm học 2022-2023 có đáp án được đăng tải dưới đây.

Quảng cáo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 - Phòng GD Tân Yên năm 2023

Câu 6. Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

A. 9.

B. 21.

C. 35.

D. 5De thi giua ki 1 mon Toan 6 - Phong GD Tan Yen nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan 6 - Phong GD Tan Yen nam 2023Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 - Phòng GD Tân Yên năm 2023

De thi giua ki 1 mon Toan 6 - Phong GD Tan Yen nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan 6 - Phong GD Tan Yen nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 - Phòng GD Tân Yên năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247