Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023

Các em cùng tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 7 trong số 172 938 thuộc hàng là:

A. Hàng chục              B. Hàng trăm             C. Hàng nghìn          D. Hàng chục nghìn

Câu 2: (0.5 điểm) Số lẻ bé nhất có 6 chữ số là:

A. 999 999                  B. 111 111                 C. 100 001                     D. 100 000

Câu 3: (0.5 điểm)  Số 9 875 624 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 9 000 000               B. 9 900 000              C. 9 800 000                  D. 10 000 000

De thi giua ki 1 mon Toan lop 4 nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 4 nam 2023

Đáp án Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 4 nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247