Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Nghĩa Trung năm 2023

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2022-2023, trường Tiểu học Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Nghĩa Trung năm 2023 

Câu 10. Bạn Hồng và bạn Hà nặng tất cả 61 kg, bạn Hồng nhẹ hơn bạn Hà 3 kg. Hỏi mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam. 

Câu 11. a) Điền dữ liệu thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau: Bảng lớp học của em có chiều dài khoảng ............................... dm, chiều rộng khoảng ............................ dm. Tính chu vi của chiếc bảng đó.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 4 - Tieu hoc Nghia Trung nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Nghĩa Trung năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247