Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 TH&THCS Tây Hà Nội

Xem chi tiết dưới đây bài thi giữa học kì 1 môn Toán dành cho học sinh lớp 6 năm 2022 trường TH&THCS Tây Hà Nội

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 TH&THCS Tây Hà Nội 

Câu 4: Hình bình hành không có tính chất nào sau đây?

A. Hai cạnh đối song song với nhau.

B. Hai cạnh đối bằng nhau.

C. Bốn cạnh bằng nhau.

D. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2022 TH&THCS Tay Ha Noi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 TH&THCS Tây Hà Nội

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247