Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 - THCS Trương Công Định (Đề tham khảo)

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 6 môn Toán trường THCS Trương Công Định, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có đáp án chi tiết.

 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 - THCS Trương Công Định (Đề tham khảo)

Câu 2: Cho tập hợp A={0}

A. A Không phải là tập hợp            B. A là tập hợp rỗng

C. A là tập hợp có 1 phần tử là 0        D. A là tập hợp không có phần tử nào

Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2   

B. Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5

C. Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 8

D. Cả ba câu trên đều đúng 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THCS Truong Cong Dinh (De tham khao)

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THCS Truong Cong Dinh (De tham khao)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 - THCS Trương Công Định (Đề tham khảo)

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THCS Truong Cong Dinh (De tham khao)

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 nam 2023 - THCS Truong Cong Dinh (De tham khao)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 - THCS Trương Công Định (Đề tham khảo)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247