Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Giảng Võ 2023

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Giảng Võ 2023

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 4 là bội của 6     B. 7 là bội của 14    C. 10 là ước của 2     D. 3 là ước của 18

Câu 2. Trong các số dưới đây, số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 3?

A. 1230         B. 1035        C. 2020         D. 2023

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 17?

Câu 6. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là:

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Giang Vo 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Giang Vo 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Giảng Võ 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247