Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2022 - 2023 sách kết nối tri thức của phòng GD Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

Câu 3. Cho số tự nhiên a = 1 254 382. Chữ số 5 trong số a có giá trị là bao nhiêu ?

A. 5     B. 5 000     C. 50 000     D. 50

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Mọi số tự nhiên đều có số liền trước.     B. Mọi số tự nhiên đều có số liền sau.

C. Mỗi số tự nhiên có duy nhất một số liền sau.     D. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Câu 5. Số thập phân 15 được viết bằng số La Mã là

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Phong GD Hiep Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Phong GD Hiep Hoa 2023

Đáp án Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Phong GD Hiep Hoa 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247