Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lý Tự Trọng 2023

Dưới đây là đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lý Tự Trọng, Điện Bàn, Quảng Nam năm học 2023 - 2024 có hai phần trắc nghiệm và tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lý Tự Trọng 2023

Câu 1. Cho tập A={ 8; 9; 10; 11}. Phần tử nào sau đây thuộc tập A?

A. 4.                     B. 6.                          C. 7.                                      D. 8.

Câu 4. Kết quả phép tính 19 – 15 + 3 bằng

A. 1.                     B. 2.                          C. 3.                                       D. 7

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Ly Tu Trong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Ly Tu Trong 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lý Tự Trọng 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Ly Tu Trong 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lý Tự Trọng 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247