Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Mỹ Phúc 2023

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 6 môn Toán trường THCS Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định gồm trắc nghiệm và tự luận, có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Mỹ Phúc 2023

Câu 1. Tổng của các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là

A. 18                     B. 2;3;5;7                   C. 1; 2; 3; 5; 7                           D. 17

Câu 3. Một đoàn khách du lịch gồm 52 muốn qua sông nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 5 khách du lịch. Cần ít nhất số thuyền để chở hết số khách đó là

A. 9 thuyền           B. 10 thuyền                  C. 11 thuyền                          D. 12 thuyền

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS My Phuc 2023


De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS My Phuc 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Mỹ Phúc 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS My Phuc 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS My Phuc 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS My Phuc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Mỹ Phúc 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247