Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trung TH Việt Anh 2 năm 2023

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường trung tiểu học Việt Anh 2, Bình Dương năm học 2023 - 2024.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trung TH Việt Anh 2 năm 2023

Câu 6. Tổ ong có nhiều lỗ nhỏ sắp xếp rất đều nhau (hình dưới). Hỏi các lỗ tổ ong đó là hình gì?

A. Hình lục giác đều.         B. Hình tam giác đều.

C. Hình vuông.                 D. Hình chữ nhật. 

Câu 7. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Hình tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.   B. Hình vuông có bốn góc vuông.

C. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.   D. Hình lục giác đều có sáu cạnh bằng nhau.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Trung TH Viet Anh 2 nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Trung TH Viet Anh 2 nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Trung TH Viet Anh 2 nam 2023

Đáp án Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trung TH Việt Anh 2 năm 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Trung TH Viet Anh 2 nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 6 - Trung TH Viet Anh 2 nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trung TH Việt Anh 2 năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247