Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2019 - THCS Tân Hưng

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2019 - 2020 trường THCS Tân Hưng thị trấn, phòng GD & ĐT Vĩnh Bảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2019 - THCS Tân Hưng

Câu 7. Hình bình hành là một tứ giác:

A. Có hai cạnh đối song song         C. Có hai cạnh đối song song và bằng nhau

B. Có hai cạnh đối bằng nhau           D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 8. Hình bình hành là một tứ giác:

A. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường                  C. Có hai đường chéo bằng nhau

B. Có hai đường chéo vuông góc          D. Cả ba câu trên đều sai.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2019 - THCS Tan Hung

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2019 - THCS Tan Hung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2019 - THCS Tân Hưng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!