Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 THCS Đông Hòa 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2019 - 2020 lớp 8 trường THCS Đông Hòa, Thái Bình gồm 5 bài cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 THCS Đông Hòa 2019 - 2020

Bài 3 (1,5 điểm)

1. Thực hiện phép chia

(x5 – x2 – 3x4 + 3x + 5x3 – 5) : (5 + x2 – 3x)

2. Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 3n3 + 10n2 – 5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n + 1

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 THCS Dong Hoa 2019 - 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 THCS Đông Hòa 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!