Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - Trường Liên cấp THCS-Tiểu học Ngôi Sao HN 2020

Chi tiết đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán của Trường Liên cấp THCS-Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội được cập nhật dưới đây, các em tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - Trường Liên cấp THCS-Tiểu học Ngôi Sao HN 2020

Bài 2 (2,5 điểm). Cho đường thẳng (d): y = (m - 3)x +1.

a) Tìm m sao cho: Hàm số y = (m - 3)x +1 nghịch biến trên R và vẽ đồ thị của hàm số đó khi m=0.

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì đồ thị hàm số y= (m -3)x +1 luôn đi qua một điểm cố định.

c) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) đạt giá trị lớn nhất.


De thi giua ki 1 mon Toan lop 9 - Truong Lien cap THCS-Tieu hoc Ngoi Sao HN 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - Trường Liên cấp THCS-Tiểu học Ngôi Sao HN 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!