Đề thi giữa kì 1 môn Văn 6 năm 2022 - THCS Ninh Cường

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn năm học 2021 - 2022 có đáp án chi tiết trường THCS TT Ninh Cường, phòng GD Trực Ninh.

Đề thi giữa kì 1 môn Văn 6 năm 2022 - THCS Ninh Cường

Câu 2. (0,5 điểm). Chỉ ra các tiếng mang vần trong hai câu thơ:

Mình về với Bác đường xuôi,

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người.

Câu 3: (0,5 điểm).  Nêu nội dung chính của đoạn thơ?

Câu 4. (1,0 điểm). Hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong đoạn thơ có đặc điểm gì nổi bật?

Câu 5. (2,0 điểm). Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

II. Phần Tạo lập văn bản (5.0 điểm)

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.(Đi thăm lăng Bác, đền Trần…)

De thi giua ki 1 mon Van 6 nam 2022 - THCS Ninh Cuong

Đáp án Đề thi giữa kì 1 môn Văn 6 năm 2022 - THCS Ninh Cường

De thi giua ki 1 mon Van 6 nam 2022 - THCS Ninh Cuong

De thi giua ki 1 mon Van 6 nam 2022 - THCS Ninh Cuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Văn 6 năm 2022 - THCS Ninh Cường

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247