Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THCS Giảng Võ - lớp 6 môn Toán (Đề tham khảo)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 trường THCS Giảng Võ (Đề tham khảo) lớp 6 môn Toán gồm 21 câu hỏi như sau:

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THCS Giảng Võ - lớp 6 môn Toán (Đề tham khảo)

Câu 12. Ngày 20-10-2010 rơi vào thứ tư. Ngày 20-10-2020 rơi vào ngày thứ mấy?

A. Thứ bảy         B. Chủ nhật         C. Thứ hai           D. Thứ ba

Câu 13. Đáp án nào sau đây sai:

Hình chữ nhật có:

A. Bốn góc bằng nhau và bằng 90°.            C. Hai đường chéo bằng nhau.

B. Hai đường chéo vuông góc với nhau.       D. Các cạnh đối bằng nhau.

De thi giua ki 1 nam 2021 THCS Giang Vo - lop 6 mon Toan (De tham khao)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THCS Giảng Võ - lớp 6 môn Toán (Đề tham khảo)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!