Đề thi giữa kì 1 năm 2021 TP Bà Rịa lớp 9 môn Hóa (Đề tham khảo)

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2021 Thành phố Bà Rịa lớp 9 môn Hóa (Đề tham khảo) gồm 03 điểm phần trắc nghiệm và 07 điểm phần tự luận có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 TP Bà Rịa lớp 9 môn Hóa (Đề tham khảo)

Câu 3. (4 điểm): Ngâm bột sắn dư trong 600ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng kết thúc, thu 3,36 lít khí (đktc).

a) Mô tả hiện tượng và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng sắt tham gia ứng.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng.

d) Để trung hòa hết lượng axit HCl trên cần phải dùng bao nhiêu gam dd NaOH 20 %.

De thi giua ki 1 nam 2021 TP Ba Ria lop 9 mon Hoa (De tham khao)

De thi giua ki 1 nam 2021 TP Ba Ria lop 9 mon Hoa (De tham khao)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 TP Bà Rịa lớp 9 môn Hóa (Đề tham khảo)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!