Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

Cập nhật đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Anh năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết, Sở GD Bắc Ninh phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 

1. Susie is.........years old.

A. 10                              B. 11                                  C. 12

4. Susie does her homework..................

A. in the morning                                        B. in the evening

C. at noon                                                   D. at break time

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Anh lop 6 - So GD Bac Ninh (Co dap an)Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247