Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

Đăng tải dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 6 tỉnh Bắc Ninh.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Trong một hình thoi, bốn cạnh bằng nhau.

B. Trong một hình thoi, hai đường chéo bằng nhau.

C. Trong một hình thoi, bốn góc bằng nhau và bằng 90°.

D. Trong một hình thoi, hai đường chéo song song với nhau.

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

Đáp án Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247