Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - THCS Thạch Bàn

Các em tham khảo đề kiểm tra học kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 6 môn Toán trường THCS Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; gồm trắc nghiệm và tự luận, có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - THCS Thạch Bàn

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên chẵn và nhỏ hơn 10 được viết là

A. A = {2;4;6;8;10}.                               B. A = {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}.

C. A = {0;2;4;6;8} .                                D. A = {2;4;6;8}

Câu 3: Tập hợp M các chữ cái trong từ “HÌNH HỌC” là

A. M={H, I, N, H, H, O, C}.                       B. M={H, Ì, N, H, H, Ọ, C}. 

C. M={H, I, N, O, C}.                               D. M={H, Ì, N, Ọ, C}.

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - THCS Thach Ban

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - THCS Thach Ban

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - THCS Thạch Bàn

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - THCS Thach Ban

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 6 - THCS Thach Ban

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 6 - THCS Thạch Bàn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247