Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết, Sở GD Bắc Ninh phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 11. (1,0 điểm) Theo tổng điều tra dân số và nhà ở, dân số của tỉnh Bắc Ninh năm 2019 là 1369 840 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số bình quân mỗi năm của tỉnh Bắc Ninh là 2,9% . Em hãy tính dân số của tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

 De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 7 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

Đáp án Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - tỉnh Bắc Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 7 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 7 - So GD Bac Ninh (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 7 - Sở GD Bắc Ninh (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247