Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Anh 2021 - Phòng GD Kim Sơn

Đề kiểm tra bán kì 2 năm học 2020 - 2021 môn tiếng Anh lớp 8 của phòng giáo dục huyện Kim Sơn.

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Anh 2021 - Phòng GD Kim Sơn

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

26. New Orleans is famous for

A. its modem architecture            B. its cross-cultural heritage

C. its Mississippi River               D. its location

24. Which statement is NOT correct about New Orleans?

It lies between the Mississippi River and lakes.

B. One of its attractions is its annual music festivals

De thi giua ki 2 lop 8 mon Anh 2021 - Phong GD Kim Son

De thi giua ki 2 lop 8 mon Anh 2021 - Phong GD Kim Son

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Anh 2021 - Phòng GD Kim Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247