Đề thi GK 1 môn Sinh lớp 9 Sở GD Bắc Ninh 2022

Xem chi tiết dưới đây đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 9 Sở GDĐT Bắc Ninh 2022-2023 với thời gian làm bbaif 45 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi GK 1 môn Sinh lớp 9 Sở GD Bắc Ninh 2022

Câu 2. Ví dụ nào sau đây không phải là cặp tính trạng tương phản?

A. Vỏ hạt trơn và vỏ hạt nhăn.

B. Mắt đỏ và mắt trắng.

C. Thân cao và thân thấp.

D. Lông đen và lông dày.

De thi GK 1 mon Sinh lop 9 So GD Bac Ninh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 môn Sinh lớp 9 Sở GD Bắc Ninh 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247