Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh tỉnh Quảng Nam 2021

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học tỉnh Quảng Nam 2021 có thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh tỉnh Quảng Nam 2021

Câu 1. Mỡ có chức năng chính nào sau đây?

A. Cấu trúc nên màng sinh chất.

B. Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.

C. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

D. Điều hòa quá trình trao đổi chất.

De thi hoc ki 1 lop 10 mon Sinh tinh Quang Nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh tỉnh Quảng Nam 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!