Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Phúc Thọ 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Phúc Thọ, Hà Nội năm học 2018 - 2019 gồm 50 câu cụ thể như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Phúc Thọ 2018

Câu 26. Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào sau đây:

A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn

D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn.

De thi hoc ki 1 lop 10 mon Toan THPT Phuc Tho 2018

Xem thêm lời giải chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán của các Sở GD và các trường trên cả nước tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Phúc Thọ 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!