Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 phần 2 gồm 3 đề thi (đề số 4 - đề số 6) có đáp án của các trường tiểu học Hoài Nhơn, Lý Thường Kiệt.

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 -2014  phần 2 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số  4 - đề số 6), ngày 19/12/2013.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 4

          A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)

               Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

         Câu 1:  Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết thế nào ? 

             A.   5 700 600               B.  5 070 600                C.  5 007 600                    D. 5 070 006 

          Câu 2: Tổng của  hai số là 210, hiệu của hai số là 78. Vậy số lớn, số bé lần lượt là: 

              A.   144, 66          B.    143, 65     C.     66, 144         D.   65, 143 

          Câu 3:  Giá trị của biểu thức 1809 + 104 x 11 là bao nhiêu

             A.   21 043            B.  3 043         C.    2 953                  D.   2 288

          Câu 4:   3 dm8cm2  =………. cm2     .  Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là :                       A.    38           B.    380         C.    308                 D.    3 008

          Câu 5:  Biết x là trung bình cộng của 100 và 50, y là  của 300. Vậy ta có :

                 A.  x > y         B.   x < y       C.    x = y       D.   Cả A,B,C đều sai 

          Câu 6: Chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng            

            A.    2 lần               B.     3 lần         C.    4 lần         D. 6lần 

       B. Phần tự luận: ( 7đ )

        Bài 1. :( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính

        24 655 + 45 827   ;   78 684 – 53 959     ;   1 408  x  275 ;    7 416: 36

        Bài 2. ( 1điểm) Tìm y , biết:         

                        56 x y = 11 480                                             4 452 : y  = 28

         Bài 3. :(1điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ có dấu chấm. 

         >                giờ  +   giờ……… 2 phút           ;     3tấn 50kg ……3500kg

        <

         =                56 m2 8 cm2 ......  56 008 cm2        ;      4m……   4000 mm 

         Bài 4.   (1,5đ) Một con thỏ trong 2 phút chạy được 360 m. Hỏi trung bình mỗi giây con thỏ chạy được bao nhiêu đề-xi-mét ?

        Bài5 (1 điểm)..Trung bình cộng số đo hai cạnh liên tiếp của một hình chữ nhật là 36 m. Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài kém nửa chu vi hình chữ nhật là 8 m.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 4 

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 

      Mỗi câu đúng : 0,5 điểm ( TC : 3 đ)  

II. Phần tự luận (7 điểm)      

     Bài 1: ( 2 điểm) 

            Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép được 0,5 điểm 

     Bài 2 : ( 1,5điểm)  Tìm y : 

             a/ (0,5đ) Trình bày, thực hiện đúng theo các bước và có kết quả đúng được 0,5đ 

              b/ ( 1đ) Trình bày, thực hiện đúng theo các bước và có kết quả đúng mỗi bước được 0,5đ 

     Bài 3: ( 1 điểm) 

            Điền đúng mỗi bài  được 0,25 điểm. 

      Bài 4: ( 1,5 đ) 

             Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả : 

              -   Chu vi hình hình chữ nhật cũng là chu vi hình vuông.  (0,5đ) 

              -  Cạnh hình vuông.  ( 0,5đ) 

              -   Diện tích hình vuông (0,5đ) 

      Bài 5: ( 1 đ) 

            Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả1 đ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 5

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2013 (Phan 2)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 5

Câu 1: (1 điểm)

            Viết đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

        Câu 2: (2 điểm)

            Viết đúng mỗi câu được 0, 5 điểm.

        Câu 3: (3 điểm)

            Đặt tính và tính đúng mỗi câu a, b, được 0,5điểm, mỗi câu c, d, được 1điểm.

        Câu 4: (1 điểm)

                       Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

                             a) D                                  b) D

        Câu 5: (2 điểm)

                Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính đúng được 0,5 điểm.

                Yêu cầu viết đầy đủ đáp số (thiếu vẽ sơ đồ, đáp số mỗi phần trừ 0,25 điểm).

         Câu 6: (1 điểm)        

                           Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

                a) AD , BC , MN

                     b) 128cm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 6

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2013 (Phan 2)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 6

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2013 (Phan 2)

Trên đây là 3 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 4 phần 2 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 phần 3 các em thường xuyên theo dõi tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 4

Tuyensinh247 tổng hợp

8 bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247