Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2014

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2014 có đáp án, cập nhật thứ hai, ngày 8/12/2014 các em tham khảo đề và đáp án dưới đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2014

A- Phần trắc nghiệm:  ( 3 điểm)

          Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất.

Bài 1: (1 điểm) Số 7635672 được đọc là:

             a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

             b.Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

             c.Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

            d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.

Bài 2:  ( 1 điểm) . Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi chữ số của số đó đều giống nhau?

              a.7                                 b. 8                        c. 9                                        d.1

Bài  3: ( 1 điểm )  .                     1 tấn = …………kg

                  a. 100                        b. 1000                           c. 10000                       d.10

Bài 4: ( 1 điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:    101113  > 1011…3              

             a. 0                         b. 1                                c. 2                              d. 3

B- Phần tự luận : (6 điểm)

Bài 5: ( 1 điểm)    Viết số biết số đó gồm:

  1. 8 mươi triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 5 trăm , 4 đơn vị : ………………………………….

            b. 14 triệu, 6 trăn nghìn, 3 trăm , 4 chục :……………………………………………………..                

Bài 6: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:

                 a. 9876402  +  1285694                              b. 649072 - 178526

c. 1334 x 376                                              d.   5867 : 17

Bài 7: (1 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là các hình vuông cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm:

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2014

a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng………………………

b) Diện tích hình chữ nhật AMND…………………………………………………………

Bài 8: (2 điểm) Một ô tô 2 giờ đầu chạy được 60 km, 3 giờ sau chạy được 90 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu km?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2014

A- Phần trắc nghiệm : 4 điểm

- Mỗi câu 1điểm.

Câu1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a

c

b

a

            B- Phần tự luận : 6 điểm

Bài 5: Viết (1 đ) mỗi số đúng 0,5 điểm

a.80706504

b.14600304

Bài 6: Đạt tính và tính (2đ)  mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

 a, 11162096             

 b, 470546

 c, 501584

 d, 351         

Bài 7. (1đ)  Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a)AD, BC, MN                                  b)  128 cm2          

Bài 8:  (2đ)                                           

                                                          Bài giải

           Quãng đường ôtô đó chạy được:           (0,25đ)        

                   60 + 90 = 150 (km)                          (0,5đ)

            Thời gian ô tô đó chạy:                         (0,25đ)

                  2  + 3  = 5 (giờ)                                (0,25đ)

           Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được:         (0,25đ)

                     150 : 5 = 30 (km)                                  (0,5đ)

                                                            Đáp số:     30  km

Trên đây là đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 4,   Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 của các trường tiểu học, các em chú ý theo dõi.

Nguồn Dethi.violet


1 bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247