Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng 2021

Cùng tham khảo đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng năm học 2021-2022

Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng 2021

Câu 11. Hoạt động nào sau đây không cần t lượng cung cấp từ ATP?

A. Sự vận chuyển chủ động các chất

B. Sự có cơ ở động vật.

C. Sinh trưởng ở cây xanh.

D. Sự khuếch tán chất tan qua màng tế bào.

De thi hoc ki 1 mon Sinh lop 10 THPT Doan Thuong 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 THPT Đoàn Thượng 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247