Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2018 tỉnh Quảng Nam

Dưới đây là đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 của tỉnh Quảng Nam và đáp án lời giải chi tiết.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2018 của tỉnh Quảng Nam

Câu 1: Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào đúng?

A.15 là số nguyên tố    B. 5 là số chẵn     C. 5 là số vô tỉ      D. 15 chia hết cho 3

 Câu 3: Trong  mặt phẳng tọa độ oxy , cho tam giác ABC có A(2;1),B(4;-3) và C(3;5).Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

A.G(9/2;3/2)   B. G(3;1)     C. G(1;3)    D. G(9;3)De thi hoc ki 1 mon toan lop 10 nam 2018 tinh Quang Nam

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2018 của tỉnh Quảng Nam

De thi hoc ki 1 mon toan lop 10 nam 2018 tinh Quang Nam

Xem thêm lời giải chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán của các Sở GD và các trường trên cả nước tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2018 tỉnh Quảng Nam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!