Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy 2018

dưới đây là đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán năm học 2018-2019 của trường chuyên Lương Văn Tụy của tỉnh Ninh Bình.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 THPT chuyên Lương  Văn Tụy 2018

Câu 1: Có 3 đội học sinh gồm 128 em cùng thâm gia lao động trồng cây. Mỗi em ở đội số 1 trồng được 3n cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em ở đội số 2 trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi e ở đội số 3 trồng được 6 cây bạch đàn. Cả 3 đội trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu em học sinh?

A. Đội 1 có 43 em, đội 2 có 45 em, đội 3 có 40 em.

B. Đội 1 có 40 em, đội 2 có 43 em, đội 3 có 45 em.

C. Đội 1 có 45 em, đội 2 có 43 em, đội 3 có 40 em.

D. Đội 1 có 45 em. Đội 2 có 40 em, đội 3 có 43 em.


De thi hoc ki 1 mon toan lop 10 THPT chuyen Luong  Van Tuy 2018

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 THPT chuyên Lương  Văn Tụy 2018

De thi hoc ki 1 mon toan lop 10 THPT chuyen Luong  Van Tuy 2018

Xem thêm lời giải chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán của các Sở GD và các trường trên cả nước tại đây

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!