Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 trường chuyên Lê Qúy Đôn 2018

Dưới đây là đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm học 2018 - 2019 của trường chuyên Lê Qúy Đôn-Bình Định và có đáp án lời giải chi tiết.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 trường chuyên Lê Qúy Đôn-Bình Định

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G (1;2). Biết A( 2;2), B(0;-1), tìm tọa độ điểm C:

  1. C(5;1)       B. C(-1;3)      C.  C(-3;2)        D. C(1;5)

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho tam giác ABC có trực tâm H. Tìm tọa độ tâm H của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết A(1;0),H(3;2)  và trung điểm BC là M(1;3)

  1. I(1;3)       B. I(3;1)      C. I(2;0)      D. I(0;2)

De thi hoc ki 1 mon toan lop 10 truong chuyen Le Quy Don 2018

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 trường chuyên Lê Qúy Đôn-Bình Định

De thi hoc ki 1 mon toan lop 10 truong chuyen Le Quy Don 2018

Xem thêm lời giải chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán của các Sở GD và các trường trên cả nước tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 trường chuyên Lê Qúy Đôn 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!