Đề thi học kì 1 Sở Quảng Nam môn Anh 10 năm 2021

xem chi tiết đề thi học kì 1 môn Anh 10 Sở Quảng Nam năm học 2021-2022 mã đề 501 tại đây:

Đề thi học kì 1 Sở Quảng Nam môn Anh 10 năm 2021

Question 13. The President expressed his deep sorrow over the Covid-19 deaths.

A. anger

B. passion

C. sadness

D. happiness

De thi hoc ki 1 So Quang Nam mon Anh 10 nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 Sở Quảng Nam môn Anh 10 năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!