Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa 2021 - THPT Tam Quan

Chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 môn Hóa năm học 2020 - 2021 của trường THPT Tam Quan, tỉnh Bình Định.

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa 2021 - THPT Tam Quan

Cấu 27. Axit H2SO4 loãng không tác dụng được hết với các chất trong nhóm nào sau đây?

A. Na, NaOH, CuO.              B. NaOH, Cu, CuO.

C. Na, CaCO3, CuO.             D. NaOH, CaCO3, CuO.

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Hoa 2021 - THPT Tam Quan

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Hoa 2021 - THPT Tam Quan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa 2021 - THPT Tam Quan

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!