Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lý năm 2021 THPT chuyên Amsterdam

Chi tiết đề kiểm tra học kì 2 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020 - 2021 môn Vật lý lớp 10 được cập nhật dưới đây

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lý năm 2021 THPT chuyên Amsterdam

Câu 10. Trong hệ tọa độ (p, T), đường đẳng tích là:

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng nếu kéo dải thì không đi qua gốc tọa độ

C. Đường parabol

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Ly nam 2021 THPT chuyen Amsterdam

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lý năm 2021 THPT chuyên Amsterdam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!