Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Thái Bình Có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 của Sở giáo dục Thái Bình năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Thái Bình

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác, đáp án chính xác phía dưới.

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A(1; 2), B (3; 1) và C(5; 4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác ABC kẻ từ A.

A.5x – 6y + 7 = 0           B. 2x + 3y – 8 = 0     C. 3x – 2y – 5 = 0. D. 3x – 2y + 5 = 0

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Thai Binh Co dap an

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Thai Binh Co dap an

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Thai Binh Co dap an

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - Sở GD Thái Bình

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Thai Binh Co dap an

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - So GD Thai Binh Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - Sở GD Thái Bình Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!