Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Nhân Chính 2019

Trường THPT Nhân Chính tổ chức kì kiểm tra kiến thức học kì 2 lớp 10 môn Toán, đề gồm 3 trang cụ thể dưới đây.

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Nhân Chính 2019

 Câu 23: Cho đường tròn (C ) : x² + y² - 6x + 6y + 17 =0. Tiếp tuyến của (C) kẻ từ M(4;-3) có phương trình:

A. x – 4 = 0     B. 4x – 3y – 25 = 0       C. 4x + 3y -7 = 0     D. Đáp án khác

Câu 28: Cho đường tròn ( C) có phương trình x² + y² + 4x – 2y – 4 = 0 từ O (0;0) kẻ đường mấy đường thẳng tiếp xúc với (C)

A. 0     B. 1      C. 2      D. Vô số

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Nhan Chinh 2019

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Nhan Chinh 2019

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT Nhan Chinh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Nhân Chính 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!