Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn Sở GD Nam Định năm 2020

Tham khảo dưới đây đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 10 của Sở GD - ĐT tỉnh Nam Định năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn Sở GD Nam Định năm 2020 

Phần 1. Đọc  hiểu

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?

Câu 2: Những truyện cổ nào được gợi ra từ đoạn trích trên?

Câu 3: “Người thơm” được tác giả nhắc đến là ai trong các dòng thơ?

Thị thơm thị giấu người thơm

Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Van So GD Nam Dinh nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn Sở GD Nam Định năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!