Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn - THPT Quyết Tâm 2021

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Văn trường THPT Quyết Tâm năm 2020 - 2021 gồm 04 điểm phần Đọc hiểu và 06 điểm phần Làm văn như sau:

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn - THPT Quyết Tâm 2021

Câu 4. Tác giả đã quan sát cảnh thu bằng những giác quan nào ? ( 0,5 điểm )

Câu 5. Phân tích hiệu quả nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích ? ( 0,5 điểm)

Câu 6. Anh (chị) cảm nhận như thế nào về thái độ của tác giả trong đoạn trích ? (1 điểm)

II.Làm văn (6 điểm )

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Van - THPT Quyet Tam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn - THPT Quyết Tâm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!