Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý - THPT Ngô Sỹ Liên 2016

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý của trường THPT Ngô Sỹ Liên năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:

Câu 29: Chọn phát biểu đúng? Đơn vị của động lượng là

A. kg.m.s.                        B.                       C. kg.m/s.                        D. kg/m.s.

Câu 30: Hiện tượng mực chất lỏng bên trong ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống gọi là hiện tượng

A. mao dẫn.                                                             B. không dính ướt.

C. dính ướt.                                                             D. căng bề mặt của chất lỏng.

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Vat Ly - THPT Ngo Sy Lien 2016

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Vat Ly - THPT Ngo Sy Lien 2016

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Vat Ly - THPT Ngo Sy Lien 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý - THPT Ngô Sỹ Liên 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247