Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Hưng Nhân năm 2020

Các em tham khảo bên dưới đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 của trường THPT Hưng Nhân

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Hưng Nhân năm 2020 

Câu 5. Cho hàm số  y = 2x^3 + 1. Khi đó  y’(-1) bằng

A.6

B. 3

C. -2

D. -6

Câu 16: Cho hàm số f(x) = 5x khi x ≤ 0 và f(x) = x^2 + 1 khi x > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số gián đoạn tại x = 0.            B. Hàm số liên tục trên R.
C. Hàm số gián đoạn tại x = 1.            D. Hàm số liên tục tại x = 0.

De thi hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Hung Nhan nam 2020

Theo TTHN

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Hưng Nhân năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!