Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2017

Tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 phía dưới đây.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C) đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6:

1. Kết quả của phép tính 9 + 4 + 6 là:

              A. 19                                               B. 29                                C. 20

2. 5m = ...... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 

              A. 500                                             B. 50                                 C. 100

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan nam 2017

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247