Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Lê Ngọc Hân 2021 (Có đáp án)

Các em học sinh tham khảo dưới đây đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Lê Ngọc Hân có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán 2021 - TH Lê Ngọc Hân (Có đáp án)

Câu 4 :1 đ) Năm nay anh hơn em 12 tuổi. Hỏi 20 năm sau em kém anh bao nhiêu tuổi?

A. 12 tuổi        B. 20 tuổi          C. 22 tuổi          D. 32 tuổi

Câu 5: (0,5 đ) Hình tứ giác dưới đây có chu vi là:

A. 12cm          B. 15 mm           C. 15cm           D. 15dm

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan  - TH Le Ngoc Han 2021 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan  - TH Le Ngoc Han 2021 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan  - TH Le Ngoc Han 2021 (Co dap an)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan  - TH Le Ngoc Han 2021 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Lê Ngọc Hân 2021 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247