Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – TH Nguyễn Khuyến 2017

Tham khảo đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Khuyến, Pleiku năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Kết quả của phép tính 4 x 5 =

A. 9          B. 20        C. 25           D. 15     (mức 1)

Câu 2. Kết quả của phép tính  0 x 2 = 

A. x = 1               B. x = 2                  C. x = 0                   D. x = 4 (mức 1) 

Câu 3.  Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

            A. 900 cm             B. 600cm              C. 700cm             D. 800cm (mức 2)

Câu 4. Kết quả của phép tính :  30 + 4 x 5 =

           A. 16             B. 26           C. 50               D. 30  (mức 3)

Câu 5. Số 203 đọc là:

A. Hai không ba          B. Hai mươi ba       C. Hai trăm linh ba     D. Ba không hai (mức 1)

  Câu 6: Số? (M2)

     1m = .....cm

A. 10             B. 20        C. 100               D. 1000

II. Tự luận: (6 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

  a) 27 + 44             b)  503 + 456              c)  40 - 23            d)   961 – 650   (mức 2)

Câu 8. Tìm x:

          a)  5  x  X = 25                                                           b)   x : 4 = 4  (mức 2)

Câu 9. Cuộn dây điện xanh  dài 325 m, cuộn dây điện đỏ ngắn hơn dây điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét?  (mức 3)

   Câu 10 : Nam  có 20  chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo? (mức 4)  

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – TH Nguyễn Khuyến 2017

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan – TH Nguyen Khuyen 2017

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – TH Nguyễn Khuyến 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247