Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán THTT Cù Lao Dung năm 2020

Tham khảo phía dưới đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường THTT Cù Lao Dung năm học 2019-2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán THTT Cù Lao Dung năm 2020

Câu 1:Khoanh tròn vào chữ cái  đầu câu trả lời đúng nhất (1điểm).

-Số liền sau của số 767 là (0,5đ)

A.777                        B.768                         C. 868                    D. 765

-Số liền sau của số 347 là(0,5đ)

A.346                       B. 356                        C. 348                      D.349

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan THTT Cu Lao Dung nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán THTT Cù Lao Dung năm 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247