Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - Tiểu học Bao La năm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học của trường Tiểu học Bao La năm 2018 đã được cập nhật, các em cùng làm và đối chiếu với đáp án dưới đây nhé

Câu 5. Để chèn hình ảnh vào văn bản em cần thực hiện tao tác nào?

A. Chọn Insert ->Picture->From File…      B. Chọn Insert->Table

C. Chọn Insert->From File ->picture             D. Chọn Insert ->Shape

Câu 6 (0,5 điểm): Trong phần mềm Logo, em dùng lệnh ST để:

A. Quay trái

B. Rùa hạ bút

C. Rùa hiện mình

D. Rùa ẩn mình

Câu 7(0,5 điểm): Trong phần mềm Logo rùa sẽ làm gì khi thực hiện lệnh FD 100 ?

A. Quay phải 100 độ                              B. Quay trái 100 độ

C. Tiến lên 100 bước                               D. Lùi xuống 100 bước

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - Tieu hoc Bao La nam 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - Tieu hoc Bao La nam 2018

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - Tiểu học Bao La năm 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tin hoc - Tieu hoc Bao La nam 2018Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học - Tiểu học Bao La năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247