Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2014 - TH Phan Bội Châu

Cập nhật đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Phan Bội Châu cập nhật chủ nhật ngày 4/5/2014.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2014 - Tiểu học Phan Bội Châu

I/ Trắc nghiệm: (3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái (a; b ; c) đặt trước ý trả lời đúng :

 

Câu1       4700 cm2 = ……… dm2.

          A.   470000 dm2   B.   47000 dm2     C.   470 dm2         D.   47 dm2

 

Câu 2:     5 phút 40 giây = ? giây.

          A.   540                B.   340                C.   3040              D.  405

 

Câu 3:     6tạ 50kg = ? kg

          A.   650kg            B.   6500kg          C.   6050kg          D.   5060kg

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan nam 2014 - TH Phan Boi Chau

  Bài 3 : (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 27 m, và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.

a)    Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn.

b)    Tính diện tích của mảnh vườn.

Bài 4:  (2 điểm) Có hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy trong một giờ được 735 lít, vòi thứ hai hơn vòi thứ nhất 20 lít. Hỏi trung bình mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước vào bể?

   Bài 5:  (1 điểm)  Tổng của hai số bằng số bé nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 3/7. Tìm hai số đó.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2014 - Tiểu học Phan Bội Châu 

PHẦN 1 :    Trắc nghiệm ( 3 điểm ) 

Câu1 :                       Khoanh vào D  ( 0, 5 điểm ).                                          

câu 2 :                       Khoanh vào B  ( 0, 5 điểm ).               

câu 3 :                       Khoanh vào A  ( 0, 5 điểm ).             

câu 4 :                       Khoanh vào C  ( 0, 5 điểm ).             

câu 5 :                       Khoanh vào B  ( 0, 5 điểm ).             

câu 6 :                       Khoanh vào B  ( 0, 5 điểm ).            

PHẦN 2 :    Tự luận             ( 7 điểm )

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan nam 2014 - TH Phan Boi Chau

Số bé nhất có ba chữ số là 100

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 7 = 10 ( phần )

Số bé là : 100 : 10 x 3 = 30 ( 0,5 đ )

Số lớn là : 100 – 30 = 70 ( 0,5 đ)

Đáp số : 30 ; 70

Bài 3 : ( 2 điểm )

Hiệu số phần bằng nhau là

5 - 2 = 3 ( phần )

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là

27 : 3 x 2 = 18 (m ) ( 0,5 đ )

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là

27 + 18 = 45 ( m ) ( 0,5 đ )

Diện tích mảnh vườn là

18 x 45 = 810 ( m2 ) ( 0,5 đ )

Đáp số : a ) 18 m ; 45 m ( 0,25 đ )

b ) 810 m2 ( 0,25 đ )

Bài 4: ( 2 điểm )

Vòi thứ hai chảy được số lit nước là

735 + 20 = 755 ( lít ) ( 0,5 đ)

Trung bình mỗi vòi chảy được số lít nước là

( 735 + 755 ) : 2 = 745 ( lít ) (1 đ )

Đáp số : 745 lít ( 0,5 đ )

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2014 các em chú ý theo dõi. 

Nguồn Dethi.vioelt


6 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2014 - TH Phan Bội Châu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!